Hướng dẫn, cách xem phong thủy nhà ở theo Bát Trạch Minh Cảnh, Chánh Tông

2
4678

Hướng dẫn cách xem phong thủy nhà ở theo Bát Trạch Minh Cảnh, Chánh Tông với hệ thống lý luận thực tiễn chính xác đảm bảo hiệu quả cao.

Bát trạch Minh Cảnh là bộ môn phong thủy dương trạch, chuyên dùng để xem phong thủy nhà ở và được xếp vị trí hàng đầu trong nền phong thủy học truyền thống Trung Quốc với một hệ thống phong thủy học đã được giản hóa các vấn đề phức tạp, quy nạp thành những luận điểm mà mọi người dân dù là bình thường nhất đều có thể tiếp nhận thông qua các tác vụ cụ thể, trực quan, mang tính thực tiễn cao, rất phù hợp trong việc xem phong thủy nhà ở hiện đại trong thời điểm hiện nay.

Các lý luận của bộ môn Bát Trạch Minh Cảnh Chánh Tông chủ yếu xuất phát từ Niên Mệnh và Tam Nguyên, nhất mạnh đến tầm quan trọng của các yếu tố như Hướng Cửa, Hướng Bếp và tính chất cát hung của các phương vị trong nhà… Tất cả các yếu tố được dung hòa trong một trỉnh thể thống nhất và toàn vẹn, tạo nên một bộ môn, một phép xem phong thủy nhà ở dương trạch hoàn chỉnh nhất.

Hướng dẫn cách xem phong thủy nhà ở theo Bát Trạch Minh Cảnh

Tài liệu này sẽ hướng dẫn các bạn cách xem phong thủy nhà ở theo bát trạch Minh Cảnh theo phong cách thực chiến, loại bỏ mọi yếu tố rườm rà, học làm được ngay, làm rồi tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu….

Cách xem phong thủy nhà ở theo bát trạch – Cách tính trạch mệnh ( Quái mệnh )

Đầu tiên phải nói đến vấn đề:  Để xem được phong thủy nhà ở theo bát trạch minh cảnh, PHẢI xác định rõ trạch mệnh, nhưng các bạn yên tâm, việc này không phức tạp gì, có công thức tính cụ thể nhưng để cho nhanh mình sẽ show bảng kê, các bạn chỉ cần đối chiếu cho nhanh. Công thức mình sẽ bổ xung sau cho các bạn.

Xem phong thủy nhà ở theo Bát Trạch Minh Cảnh - Cung Phi

Xem phong thủy nhà ở theo Bát Trạch Minh Cảnh - Cung Phi
Xem phong thủy nhà ở theo Bát Trạch Minh Cảnh – Cung Phi

Bảng bên trên phân làm 3 cột Tổng, bên trái là Nam, bên phải là Nữ, ở giữa là Năm sinh.

Cụ thể: Ví dụ sinh năm 1921 – Nhìn sang bên trái thấy ngay trạch mệnh là Đoài trạch, nếu là nữ thì nhìn sang bên phải, nữ sinh năm 1921 là Cấn trạch.

Nhất định phải xác định rõ Trạch Mệnh, không xác định rõ trạch mệnh, đừng nói xem phong thủy nhà ở

Vấn đề cần thiết và rất quan trọng tiếp theo là phải định rõ là Đông, Tây tứ trạch – Nôm na là sau khi tra bảng trên ta được 8 loại mệnh trạch:

Càn – Đoài – Ly – Chấn – Tốn – Khảm – Cấn – Khôn

Cách xem phong thủy nhà ở theo bát trạch – Phân chia Đông Tây trạch mệnh

Cách xem phong thủy nhà ở theo bát trạch minh cảnh là, đầu tiên phải xác định chính xác trạch mệnh của mình. Tiếp theo đó ta cần phân định rõ 2 loại trạch mệnh là Đông tứ trạch và Tây tứ trạch, cụ thể như sau:

Đông Tứ Trạch – Ly Chấn Khảm Tốn

Tây Tứ Trạch – Càn Đoài Khôn Cấn

Tóm lại: Những người Đông tứ trạch là những người có trạch mệnh Ly trạch, Khảm trạch, Tốn trạch, Chấn trạch. Các trạch còn lại là Tây tứ trạch – Chú ý xác định rõ là OK.

( Ví dụ một người là Nam giới, sinh năm 1921 – người này là Đoài trạch, thuộc Tây tứ trạch, các trường hợp khác cũng tương tự,…

Cách xem phong thủy nhà ở theo bát trạch – Đồ hình Đông Tứ Trạch

Trong nhóm Đông tứ trạch, đặc điểm chung của nhóm này là các cát hướng ( hướng tốt ) và Hung hướng ( hướng xấu ) bao gồm

Cát hướng ( hướng tốt ) Nam – Bắc – Đông – Đông Nam.

Hung hướng ( hướng xấu ) Tây – Tây Bắc – Tây Nam – Đông Bắc

Tức là, đã là Đông tứ trạch, thì đều trùng hợp nhau về các phương ( cung ) cát hoặc hung, dĩ nhiên cũng có sự khác biệt, ví dụ Ly Trạch – Đông Nam là cát là Thiên Y, trong khi đó ở Chấn Trạch cung đó cũng là cung cát, nhưng là Diên Niên, còn sự khác nhau giữa Thiên Y và Diên niên sẽ được phân tich ở một bài khác – Bài này chúng ta chỉ cần phân biệt rõ.

Bài tập: Khi xem phong thủy nhà ở cho ai đó, nếu thấy Trạch mệnh ngược với trạch nhà thì ta đoán làm sao, ví dụ Người Càn trạch ở nhà trạch Ly…

Cung ( Hướng ) tốt xấu của từng trạch mệnh

Ly Trạch

Xem phong thủy nhà ở theo Bát Trạch Minh Cảnh - Ly Trạch
Xem phong thủy nhà ở theo Bát Trạch Minh Cảnh – Ly Trạch

Theo cách xem phong thủy nhà ở theo bát trạch minh cảnh, dễ nhận thấy nhất, đối với người thuộc Ly Trạch, các hướng tốt là Nam, Đông Nam, Đông, Bắc. Các hướng xấu bao gồm: Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc. Chi tiết hơn bạn có thể xem Tại Đây

Chấn Trạch

Xem phong thủy nhà ở theo Bát Trạch Minh Cảnh - Chấn Trạch
Xem phong thủy nhà ở theo Bát Trạch Minh Cảnh – Chấn Trạch

Theo cách xem phong thủy nhà ở theo bát trạch minh cảnh, dễ nhận thấy nhất, đối với người thuộc Chấn Trạch, các hướng tốt là Nam, Đông Nam, Đông, Bắc. Các hướng xấu bao gồm: Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc. Chi tiết hơn bạn có thể xem Tại Đây

Khảm Trạch

Xem phong thủy nhà ở theo Bát Trạch Minh Cảnh - Khảm Trạch
Xem phong thủy nhà ở theo Bát Trạch Minh Cảnh – Khảm Trạch

Theo cách xem phong thủy nhà ở theo bát trạch minh cảnh, đối với người thuộc Ly Trạch, các hướng tốt là Nam, Đông Nam, Đông, Bắc. Các hướng xấu bao gồm: Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc. Chi tiết hơn bạn có thể xem Tại Đây

Tốn Trạch

Xem phong thủy nhà ở theo Bát Trạch Minh Cảnh - Tốn Trạch
Xem phong thủy nhà ở theo Bát Trạch Minh Cảnh – Tốn Trạch

Theo cách xem phong thủy nhà ở theo bát trạch minh cảnh, dễ nhận thấy nhất, đối với người thuộc Ly Trạch, các hướng tốt là Nam, Đông Nam, Đông, Bắc. Các hướng xấu bao gồm: Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc. Chi tiết hơn bạn có thể xem Tại Đây

Xem phong thủy nhà ở theo bát trạch – Đồ hình Đông Tứ Trạch

Trong nhóm Tây tứ trạch, đặc điểm chung của nhóm này là các cát hướng ( hướng tốt ) và Hung hướng ( hướng xấu ) giống nhau

Cát hướng ( hướng tốt ) Tây -Tây Bắc – Đông Bắc – Tây Nam.

Hung hướng ( hướng xấu ) Đông – Đông Nam – Nam – Bắc

Tức là, đã là Tây tứ trạch, thì đều trùng hợp nhau về các phương (cung) cát hoặc hung, dĩ nhiên cũng có sự khác biệt, ví dụ Càn Trạch – Đông Bắc là cát là Thiên Y, trong khi đó ở Đoài Trạch cung đó cũng là cung cát, nhưng là Diên Niên, còn sự khác nhau giữa Thiên Y và Diên niên sẽ được phân tích ở một bài khác – Bài này chúng ta chỉ cần biết đã là Tây tứ trạch, thì các hướng hung đều trùng nhau, cát hướng cũng đều trùng nhau.

Càn Trạch

Xem phong thủy nhà ở theo Bát Trạch Minh Cảnh - Càn Trạch
Xem phong thủy nhà ở theo Bát Trạch Minh Cảnh – Càn Trạch

Theo cách xem phong thủy nhà ở theo bát trạch minh cảnh, dễ nhận thấy nhất, đối với người thuộc Càn Trạch, các hướng tốt là Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc. Các hướng xấu bao gồm: Đông, Đông Nam, Nam, Bắc. Chi tiết hơn bạn có thể xem Tại Đây

Đoài Trạch

Xem phong thủy nhà ở theo Bát Trạch Minh Cảnh - Đoài Trạch
Xem phong thủy nhà ở theo Bát Trạch Minh Cảnh – Đoài Trạch

Theo cách xem phong thủy nhà ở theo bát trạch minh cảnh, dễ nhận thấy nhất, đối với người thuộc Đoài Trạch, các hướng tốt là Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc. Các hướng xấu bao gồm: Đông, Đông Nam, Nam, Bắc. Chi tiết hơn bạn có thể xem Tại Đây

Khôn Trạch

Xem phong thủy nhà ở theo Bát Trạch Minh Cảnh - Khôn Trạch
Xem phong thủy nhà ở theo Bát Trạch Minh Cảnh – Khôn Trạch

Theo cách xem phong thủy nhà ở theo bát trạch minh cảnh, đối với người thuộc Khôn Trạch, các hướng tốt là Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc. Các hướng xấu bao gồm: Đông, Đông Nam, Nam, Bắc. Chi tiết hơn bạn có thể xem Tại Đây

Cấn Trạch

Xem phong thủy nhà ở theo Bát Trạch Minh Cảnh - Cấn Trạch
Xem phong thủy nhà ở theo Bát Trạch Minh Cảnh – Cấn Trạch

Theo cách xem phong thủy nhà ở theo bát trạch minh cảnh, dễ nhận thấy nhất, đối với người thuộc Càn Trạch, các hướng tốt là Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc. Các hướng xấu bao gồm: Đông, Đông Nam, Nam, Bắc. Chi tiết hơn bạn có thể xem Tại Đây

Phân tích cách xem phong thủy nhà ở theo bát trạch Minh Cảnh

Để xem phong thủy nhà ở theo bát trạch minh cảnh, ta cần thấy rõ với bất kỳ một Trạch Mệnh nào thì ta đều có 8 hướng cơ bản:

Sinh khí – Diên Niên – Thiên Y – Phục Vị – Tuyệt Mệnh – Lục Sát – Ngũ Quỷ – Họa Hại

Trong đó sinh khí, diên niên, thiên y, phục vị là 4 hướng cát, cụ thể như sau:

Bốn hướng cát tinh

Sinh Khí, tức sao Tham Lang, thuộc hành Mộc. Hướng này nên xây nhà cao, trổ cổng, đặt giường, làm cửa bếp. Tối kỵ đặt nhà vệ sinh tại 4 hướng cát.

Diên Niên, tức sao Vũ Khúc, thuộc hành Kim. Hướng này nên xây nhà cao, làm cổng chính, đặt giường, làm cửa bếp.

Thiên Y tức sao Cự Môn, thuộc hành Thổ. Hướng này nên làm nhà cao, làm cổng chính, đặt giường.

Phục Vị tức sao Phụ Bật, nên đặt phòng ngủ, giường ngủ, lưu ý phương vị này dễ sinh con gái.

Bốn hướng hung tinh

Tuyệt Mệnh, tức sao Phá Quân, thuộc hành Kim, phạm phải hướng này sẽ bất lợi, tương khắc với Chấn, Tốn, Ly

Lục Sát, tức sao Văn Khúc, thuộc hành Thủy. Phạm phải hướng này sẽ hung, bất lợi với Khôn, Cấn, Tốn.

Ngũ Quỷ tức sao Liêm Trinh, thuộc hành Hỏa, phạm phải hướng này sẽ bất lợi, không hợp với Khảm, Càn, Đoài.

Họa Hại, tức sao Lộc Tồn, thuộc hành Thổ, phạm phải hướng này sẽ hung.

Sinh Khí, Diên Niên, Thiên Y, Phục Vị, Tuyệt Mệnh, Lục Sát, Ngũ Quỷ, Họa Hại là một hệ thống tên gọi khác của Cửu Tinh, lần lượt tương ứng với các sao Tham Lang, Vũ Khúc, Cự Môn, Phụ Bật, Phá Quân, Văn Khúc, Liêm Trinh, Lộc Tồn, trong đó mỗi sao có một thuộc tính ngũ hành khác nhau. Tính chất cát hung của mỗi sao sẽ được trình bày sau.

Thực ra nguyên tắc chung cũng đơn giản thôi. Hướng cát bố trí những công trình quan trọng như cổng, phòng ngủ, phòng khách, giường ngủ. Hướng hung sẽ bố trí những công trình mang tính hung, ví dụ nhà vệ sinh, nhà vệ sinh nên bố trí vào những cung xấu – nguyên tắc ở đây là Hung thần trấn Hung cung, khi xem phong thủy nhà ở  phải tuyệt đối chú ý những vấn đề này.

Kết luận

Tóm lại, qua phần bát trạch cơ bản đầu tiên này. Cách xem phong thủy nhà ở theo bát trạch Minh Cảnh là đầu tiên phải nắm vững:

Xác định được trạch mệnh của mình.

Xác định rõ mình thuộc Đông Tứ Trạch hay Tây Tứ Trạch.

Xác định rõ các cát hướng cũng như hung hướng của mình.

Tổng quan về 8 phương vị cát hung theo Bát Trạch Minh Cảnh Chánh Tông

Theo bát trạch Minh Cảnh Chánh tông, nhà ở có 8 phương hướng và được chia thành 4 hướng tốt, 4 hướng xấu, trong đó:

  • Cát tinh thứ nhất là Sinh Khí Tham Lang thuộc Mộc tinh. Nếu được phương Sinh Khí sẽ sinh con trai, thăng quan tiến chức, vượng phát về nhân đinh, phúc lộc đầy nhà, chỉ vài tháng sẽ phát tài lớn.
  • Cát tinh thứ hai là Thiên Y Cự Môn thuộc Thổ Tinh . Trường hợp được hướng này như Lai lộ, hướng phòng, giường, hướng bếp được hướng Thiên Y, sẽ vượng phát về Điền sản, gia súc, 1 năm sẽ phát tài phát lộc.
  • Cát tinh thứ 3 là Diên Niên Vũ Khúc thuộc Kim tinh. Đạt được hướng này, gia đình đắc tài đắc lộc, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân sớm thành. Vượng phát về người, gia súc và điền sản, cát lợi lâu dài.
  • Cát tinh thứ 4 là Phục Vị Phụ Bật. Hướng này đạt được sẽ đắc tiểu tài, phát tiểu phú. Cửa bếp, cửa lò, cổng chính quay về Phục Vị trong niên mệnh của chủ nhà, đợi khi Thiên Ất quý nhân chiếu đến Phục Vị, năm đó ắt sinh con, nuôi nấng dễ dàng, cực kỳ hiệu nghiệm.
  • Hung tinh thứ nhất là Tuyệt Mệnh Phá Quân thuộc Kim tinh. Nếu hướng nào trong nhà phạm phải phương vị này chủ về sẽ tuyệt tự hoặc tổn hại đến tử tôn con cháu, hao tài, tốn của.
  • Hung tinh thứ hai là Ngũ Quỷ Liêm Trinh. Phạm sao này chủ về bị trộm cướp, hỏa hoạn, bệnh tật, nhân khẩu tổn thất ( Trong thực tế phạm phải sao này cũng sẽ có chế hóa Ngũ Quỷ Vận Tài…Phương pháp chi tiết xin để ở phần sau)
  • Sao xấu thứ 3 là Lục Sát Văn Xương thuộc Thủy tinh. Phạm phải sao này chủ về hao tài, thị phí, gia súc điền sản tổn thất, tổn hại người nhà.
  • Sao xấu thứ 4 là Họa Hại Lộc Tồn thuộc Thổ tinh. Sao này chủ về kiện tụng thị phi, bệnh tật tổn hương người nhà.

Tóm lại 4 hướng xấu, trong kiến trúc phong thủy nên đặt nhà vệ sinh, bệ bếp….Bốn hướng cát nên trổ cổng đặt giường….Khi đi xem phong thủy nhà ở của ai đó mà phù hợp toàn bộ các yếu tố này thì coi như đã vượt qua bước một. phần tiếp theo sẽ đi sâu về Huyền Không Phi Tinh, sẽ được trình bày ở phần tiếp sau….

(Series bài viết hướng dẫn xem phong thủy nhà ở theo bát trạch Tại chuyên mục Xây Dựng dành cho Newbie được viết bởi Phú Hà

Để trở về trang chủ mời quý khách Click Tại Đây)

 

2 BÌNH LUẬN

    • Đúng rồi, huyền không chính là tinh yếu của mảng lý khí đó bạn, nhưng không thể bỏ qua cách cục hình thể được nhé bạn ơi, bát trạch vẫn rất là quan trọng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here